nhaoxahoithienphat

Tin hoạt động nhà trẻ

Lễ Tổng kết năm học 2015-2016

Lễ Tổng kết năm học 2015-2016
Một số hình ảnh trong buổi lễ tổng kết . H1.Cô Hiệu phó kiêm MC giới thiệu chương trình buổi lễ tổng kết H1.Tiết mục mở màn: "Nào ta cùng nhảy" do các vũ công nhí...