nhaoxahoithienphat

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG
CẦN TUYỂN VĂN THƯ Hiện nay do nhu cầu phát triển kinh doanh, Công ty chúng tôi đang cần tuyển các vị trí công việc như sau: - Vị trí : VĂN THƯ ...

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG
CẦN TUYỂN: KỸ SƯ XÂY DỰNG – CẦU ĐƯỜNG Hiện nay do nhu cầu phát triển kinh doanh, Công ty chúng tôi đang cần tuyển các vị trí công việc như sau: ...

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG
Hiện nay do nhu cầu phát triển kinh doanh, Công ty chúng tôi đang cần tuyển các vị trí công việc như sau: Vị trí tuyển dụng : 1. 04 Nhân viên kế toán tổng hợp 2. 06 Kỹ sư xây dựng, 02 kỹ sư cầu...