nhaoxahoithienphat

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG
Hiện nay do nhu cầu phát triển kinh doanh, Công ty chúng tôi đang cần tuyển các vị trí công việc như sau: Vị trí tuyển dụng : 1. 04 Nhân viên kế toán tổng hợp 2. 06 Kỹ sư xây dựng, 02 kỹ sư cầu...