TẦM NHÌN
 -Với bản lĩnh, tâm huyết và khát vọng đặt ra trong tương lai xây dựng công ty trở thành một trong những người TIÊN PHONG trong lĩnh vực đầu tư-xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đối tượng là công nhân có thu nhập thấp. Với phương án"Dịch vụ phụ trợ về chỗ ở CN trong các KCX&CN", trước tiên là người lao động đang làm việc trong các KCX&CN, tầm nhìn là đáp ứng mục tiêu giãn dân số nội thành. Chỗ ở - việc làm cho người dân TP Hồ Chí Minh, thực hiện lộ trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Công nghiệp chất lượng cao, mà nòng cốt là công dân TP Hồ Chí Minh. Bằng mục tiêu trên hết là đóng góp công sức cho cộng đồng cũng như góp phần xây dựng lòng tin"Vốn xã hội"cho đất nước.
 
SỨ MỆNH
- Đối với khách hàng : “Kinh doanh là phục vụ”tôn trọng, lắng nghe, tư vấn và cung cấp cho khách hàng dịch vụ và loại hình nhà ở tối ưu, phù hợp điều kiện thu nhập của khách hàng; “Một xã hội thu nhỏ”đồng bộ hạ tầng kỹ & xã hội.
- Đối với cổ đông : Không ngừng gia tăng giá trị công ty riêng từng lĩnh vực, dựa trên  tiêu chí "vì mọi người là cách vì mình hiệu quả nhất". Xây dựng khả năng hành động nêu gương để khắc phục - xây dựng tính cộng đồng doanh nghiệp.
- Đối với CBNV  : Xây dựng đội ngũ nhân viên nâng cao năng lực kinh doanh, quản lý điều hành BĐS qua thực tế dự án. Tạo điều kiện phát huy năng lực và môi trường làm việc ổn định lâu dài.
- Đối với cộng đồng xã hội : Gánh vác một phần trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội bằng việc giải quyết được nhu cầu lớn về chỗ cho công nhân, là hành động tri ân những người trực tiếp làm ra của cải cho Xã hội, giảm thiểu được các mối lo ngại của chính quyền địa phương về các khu nhà ở lụp xụp tự phát, áp dụng mô hình Công nghiệp gắn liền đô thị, qua đó bảo vệ thiên nhiên môi trường, ổn định giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, điều kiện để thích nghi tác phong - văn minh đô thị, đóng góp tích cực cho các hoạt động mang tính an sinh - xã hội.