nhaoxahoithienphat

Dự án mới

Dự Án Khu lưu trú công nhân Khu chế xuất Linh Trung II giai đoạn 2

Dự Án Khu lưu trú công nhân Khu chế xuất Linh Trung II giai đoạn 2
Công t y Thiên Phát mong muốn thực hiện xây dựng một khu nhà lưu trú cho công nhân làm việc tại Khu chế xuất Linh Trung II, nhằm mục đích đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật với những tiêu chuẩn kinh tế phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị...