Tại Trường mần non thanh Bình , hàng tuần các bé được học tập các kỹ năng sống như : kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự lập, sinh hoạt theo nhóm, thông qua các hoạt động cụ thể gần gũi, dễ hiểu cho trẻ

Các hoạt động ngoài trời; các hoạt động vui chơi, thông qua nội dung các câu chuyện .

Bên cạnh việc dạy trẻ ở trường, nhà trường cũng chú trọng đến việc trao đổi với phụ huynh để cùng phối hợp dạy kỹ năng sống cho trẻ

Qua các giờ học, giờ sinh hoạt, giờ vui chơi của các bé Trường Mầm non Thanh Bình, các bé tự tin và cởi mở niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt