Công ty Thiên Phát chuyên kinh doanh bất động sản; Xây dựng công trình công ích; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, hàng trang trí nội thất; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật khác...