-Phòng Chiếu Phim: Là nơi dành cho các thành viên cộng đồng thích xem phim chiếu rạp tại Khu lưu trú, luôn cập nhật thông tin về điện ảnh Nước nhà và Quốc tế, là nơi thư giãn gần và an toàn nhất sau những ngày làm việc với chi phí thấp nhất hiện nay.