Một số hình ảnh hoạt động của Trường Mầm non Thanh Bình – Khu nhà ở xã hội Thiên Phát

(KCX Linh Trung II) – Tháng 4/2016

 

Hinh 1. Hoạt động thể chất: Bé tập đi qua cầu cây: cẩn thận từng bước một !....

Hình 2.  Sinh hoạt ngoài trời: Chuẩn bị biểu diễn lắc vòng nào!!

Hình 3.Hoạt động thể chất: Ném bóng vào rổ: tập trung nào, đừng để bóng rơi ra ngoài

 

Hình 4.Sinh hoạt ngoài trời: Cùng nhau đi … tưới hoa ! 

 

Hình 5. Sinh nhật bạn Châu Khanh - lớp Mầm 

Hình 6. Cùng nhau hát mừng Sinh nhật bạn !