Ngày 28/5/2017, Quận đoàn Thủ Đức, Đoàn các KCX - KCN Thành Phố -  Công đoàn Thủ Đức - Công đoàn các KCX - CN Thành Phố - Đoàn phòng Cảnh sát PCCC Quận 9 và Ban Quản lý tòa nhà Công ty CP ĐT SX DV & DL Thiên Phát, đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho thanh niên công nhân tại tòa nhà Khu lưu trú công nhân Khu chế xuất Linh Trung II.


Buổi tổng diễn tập có sự phối hợp của nhiều lực lượng như Cảnh sát PCCC (với các phòng chuyên môn, Phòng Công an, và nhân viên Công ty CP ĐT SX DV & DL Thiên Phát, Ban Quản lý tòa nhà và các đơn vị làm việc trong tòa nhà.Công ty CP ĐT SX DV & DL Thiên Phát đã trực tiếp tham gia chỉ huy và chứng kiến buổi diễn tập.
Theo nhận định chuyên môn, cuộc Tổng diễn tập phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và sơ tán nhiều lực lượng tại tòa nhà Khu lưu trú công nhân khu chế xuất Linh trung II được coi là một trong những hình mẫu về diễn tập PCCC nhà cao tầng trên địa bàn phường Bình Chiểu.