nhaoxahoithienphat

Tất cả tin tức

Trường Mầm Non Thanh Bình đã Khánh thành và cho đi vào hoạt động Khu vui chơi Mầm Non Thanh Bình từ ngày 27/01/2024 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và kích thích trí sáng tạo và thể chất của trẻ

Trường Mầm Non Thanh Bình đã Khánh thành và cho đi vào hoạt động Khu vui chơi Mầm Non Thanh Bình từ ngày 27/01/2024 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và kích thích trí sáng tạo và thể chất của trẻ
Trường Mầm Non Thanh Bình trực thuộc Khu Nhà ở xã hội Thiên Phát vào ngày 27/01/2024 đã khai trương và cho đi vào hoạt động Khu vui chơi Mầm Non Thanh Bình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và kích thích trí sáng tạo, tưởng tượng và thể chất của trẻ. Khu vui chơi với đầy đủ các...